0
നഗര മധ്യത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പിശാചിനെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും?
ഒരു ഹോളിവുഡ് ഹൊറർ ചിത്രത്തിന്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ചീറുകയും തുപ്പുകയും സ്വയം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ച് നഗരത്തിൽ വിട്ടത്.


കാണുക ഈ കുട്ടി പിശാചിന്റെ വിളയാട്ടം.

Post a Comment Blogger

 
Top