0
കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ മികച്ച സ്മാർട്ഫോണുകൾ ഇറക്കാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കംപനികൾ. 10,000 രൂപക്ക് താഴെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച 4G ഫോണുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.


1. Xiaomi Redmi 2 (Rs 6,999/-)
Size: 4.7"
Processor: Snapdragon 410, Quad core, 1.2 GHz
Internal Memory: 8 GB
RAM: 1 GB
Camera: 8 MP rear, 2 MP front.

2. Lenovo A7000 (Rs 8,999/-)
Size: 5.5"
Processor: Mediatek MT6752m, octa core, 1.5 GHz
Internal Memory: 8 GB
RAM: 2 GB 
Camera: 8 MP rear, 5 MP front3. Moto E 2nd gen 4G (Rs 7,499/-)
Size: 4.5"
Processor: Snapdragon 410, quad core, 1.2 GHz
Internal Memory: 8 GB
RAM: 1 GB
Camera: 5 MP rear, VGA front

Image source
4. Micromax Yu Yureka (Rs 8,999/-)
Size: 5.5"
Processor: Snapdragon 615, quad core, 1.7 GHz
Internal memory: 16 GB
RAM: 2 GB
Camera: 13 MP rear, 5 MP front

Image source


5. Xiaomi Redmi Note 4G (Rs 9,999/-)
Size: 5.5
Processor: Snapdragon 400, quad core, 1.6 GHz
Internal Memory: 8 GB
RAM: 2 GB
Camera: 13 MP rear, 5 MP front

Image source


6. Lenovo A6000 plus (Rs 7,499/-)
Size: 5.0"
Processor: Snapdragon 410, quad core, 1.2 Ghz
Internal memory: 16 GB
RAM: 2 GB
Camera: 8 MP rear, 2 MP front.
7. Micromax Yu Yuphoria (Rs 6,999/-)
Size: 5.0"
Processor: Snapdragon 410, quad core, 1.2 Ghz
Internal memory: 16 GB
RAM: 2 GB
Camera: 8 MP rear, 2 MP front.

Image source
8. Nokia Lumia 638 (Rs 5,399/-)
Size: 4.5"
Processor: Snapdragon 400, quad core, 1.2 Ghz
Internal memory: 8 GB
RAM: 1 GB
Camera: 5 MP rear


9. Xolo LT900 (Rs 7,230/-)
Size: 4.3"
Processor: Snapdragon S4 Plus, dual core, 1.5 GHz
Internal memory: 8 GB
RAM: 1 GB
Camera: 8 MP rear, 1 MP front10. LG F70 (Rs 6,990/-)
Size: 4.5"
Processor: Snapdragon 400, quad core, 1.2 Ghz
Internal memory: 8 GB
RAM: 1 GB
Camera: 5 MP rear, VGA front

Image source

Post a Comment Blogger

 
Top