0
വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റും വിഹരിച്ചു നടക്കുന്ന കുരങ്ങൻമാരെ നാം കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ കുരങ്ങൻമാരോട് കളിക്കാൻ നിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.


Post a Comment Blogger

 
Top